Eg har ikkje heilt funne ut av verdspressegreia. Korleis eg får overskriftene til å halde opp med å formattere seg til store bokstavar i kvart ord, og korleis eg får oversett desse engelske greiene til norsk er framleis i skodda.

Orsak til sarte språksjeler.

Reklamer