Dagens utfordring: Diser, vaner, alver – kven er dei?
Kva nettkjelder seier:

Wikipedia skriver om vaneguden Frøy:

Frøy er det mannlige motstykke til gudinnen Frøya, som også er hans søster. Navnene betyr herre og frue, hersker og herskerinne, hvilket kan tyde på at gudene opprinnelig var så mektige at man ikke kunne tiltale dem ved deres rette navn. Begge er barn av vaneguden Njord. Mytene oppgir også at Frøy og Frøya er elskere og/eller i ekteskap med hverandre, lik tvekjønn (androgyn, lik Yme befrukter seg selv). Det er et trekk som ikke er uvanlig for fruktbarhetskulter, men som antagelig hvilte tyngre på de symbolske verdier enn på det incestiøse faktum.

Snorri Sturluson beskriver Frøy som vakker og fager i det ytre, mektig, tilgivende, vennlig, og kaller ham «Verdensguden» (veraldar goð). Frøy rår for vær og årsvekst, både for regn som solskinn, og derfor markens grøde. Man kunne også blote til Frøy for en god framtid, for fred, og for velstand og framgang. Likesom Njord kalles Frøy vanenes ætling og vaneguden, også årsguden og rikdomsgiveren. Det fortelles om hester som har vært helliget Frøy, såkalte Frøyfakser.

I følge den kristne Adam av Bremen, som oppfattes som bare delvis troverdig, hadde Odin, Tor og Frøy (som Adam kaller for Fricco) hvert sitt bilde i hovet i Uppsala. Det hentyder at det var disse tre mannlige guder som var viktigst i troen.

Om Frøy er blant annet følgende attributter kjent:

  • Frøy bodde på Alvheim (Álfheim), navnet (alv + hjem) indikerer en mulig forbindelse mellom vaner og alver
  • Hans skip Skidbladner (Skídhbladhnir), bygget av Ivaldes sønner, skipet kunne seile på land, hadde alltid medvind og kunne hendig foldes sammen og legges i lommen.
  • Frøy hadde et sverd som kunne hogge av seg selv
  • Frøy eide den raggete grisen Slidrugtanne (Slídhrugtanni) eller Gullinbuste (Gullinborsti), som han spenner for sin kjerre og kjører med den og den kan fare gjennom luft og hav, og lyser med sine gylne buster.
  • Frøy hadde også hesten Blodughofi («med blodige hestehover»).
  • Frøy hadde to alvetjenere: ekteparet Byggvir og Bejla (assosiert med mjødbrygging).

Arild Hauge skriver om disene:

Dís. Flertall Dísir. Kvinnelige guddommer som tydelig har spilt en stor rolle i ættens kulttradisjoner, men som er av mindre privat karakter enn alvene. De er blitt feiret med store årlige blot (dísablót) og de er i slekt både med fylgjer (som gjerne bar kvinneham) og valkyrier (Odins møyer, som kåret valen). Disene ble gjerne påkalt som seiersgivende makter. Skjebnegudinner. Opprinnelig har de vært fruktbarhets guddinner. Disetroen hører til ætt og gård, og i mytene er disene knyttet til fruktbarhetsgudinnen Frøyja og hennes rolle som dødsgudinne. Hun er den fremste disen og Vanedis er et av hennes tilnavn. Hun er gjerne omgitt av en flokk på ni møyer som i senere folketro er blitt hjelpende og legende kvinnemakter.