Den einaste guddommen som overlever Ragnarok er Høne, ei gudinne som er framstilt fysisk som ei svane, og som er berar av tankeevna. Ho er mykje avbilda, og arkeologane vurderer ho som ei svært viktig gudinne, medan ho knapt er nemnd hos Snorre, og då som ein mann.