Når ein har høgare utdanning hender det at ein møter folk som seier at det er betre med sunn fornuft.

Eg kjenner at eg vert så inderleg sur.

Kva faen er sunn fornuft? Kvar trur dei at dei har plukka opp logikken og verdsbiletet sitt? Frå ein eller annan grunnleggjande og sann kunnskapspool som berre folk utan utdanning har tilgong til?

Reklamer