Då eg var i Danmark i jula var allereie avgjerda teken: Eg skulle slutte å røyke. Det siste eg gjorde før eg forlot dansk jord, var å kjøpe seks posar Host ikke. Desse dropsa skulle hjelpe meg gjennom denne vanskelege tida. No har eg ete opp alle. Frå no av er det berre portvinen som kan erstatte kveldsrøyken. Farvel lungekreft og KOLS. Goddag portvinsnase og kvardagsfyll.

evers.jpg