Eg fortset ukas tema: Lese Andres Blåggar og Stjele Tema:

De femti beste SF/Fantasy bøkene mellom 1953-2002

Listen er laga av Science fiction book club og har sjølvsagt utvikla seg til eit blågg-meme.

Ideen er altså uthev dei du har lest, italics for dei du har starta, men aldri lese ferdig, understrek dei du eig, men ikke har begynt på (noko eg sjølvsagt ikkje gidd, då eg er gift med ein mann som eig ein million milliard slike bøker). stryk over dei du hata, og set ei stjerne ved dei du elskar (ingen stjerner på mi liste, då eg ikkje elskar nokon av desse bøkene). Eg legg til regelen: Bøker andre har lese høgt for deg tel med.

1. The Lord of the Rings, J.R.R. Tolkien
2. The Foundation Trilogy, Isaac Asimov
3. Dune, Frank Herbert
4. Stranger in a Strange Land, Robert A. Heinlein
5. A Wizard of Earthsea, Ursula K. Le Guin (ikkje ferdig fordi mannen overtok boka, men eg skal få den attende snart)
6. Neuromancer, William Gibson
7. Childhood’s End, Arthur C. Clarke
8. Do Androids Dream of Electric Sheep?, Philip K. Dick
9. The Mists of Avalon, Marion Zimmer Bradley
10. Fahrenheit 451, Ray Bradbury
11. The Book of the New Sun, Gene Wolfe
12. A Canticle for Leibowitz, Walter M. Miller, Jr.
13. The Caves of Steel, Isaac Asimov
14. Children of the Atom, Wilmar Shiras
15. Cities in Flight, James Blish
16. The Colour of Magic, Terry Pratchett
17. Dangerous Visions, edited by Harlan Ellison
18. Deathbird Stories, Harlan Ellison
19. The Demolished Man, Alfred Bester
20. Dhalgren, Samuel R. Delany
21. Dragonflight, Anne McCaffrey
22. Ender’s Game, Orson Scott Card
23. The Chronicles of Thomas Covenant by Stephen R. Donaldson
24. The Forever War, Joe Haldeman
25. Gateway, Frederik Pohl
26. Harry Potter and the Philosopher’s Stone, J.K. Rowling
27. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, Douglas Adams
28. I Am Legend, Richard Matheson
29. Interview with the Vampire, Anne Rice
30. The Left Hand of Darkness, Ursula K. Le Guin
31. Little, Big, John Crowley
32. Lord of Light, Roger Zelazny
33. The Man in the High Castle, Philip K. Dick
34. Mission of Gravity, Hal Clement
35. More Than Human, Theodore Sturgeon
36. The Rediscovery of Man, Cordwainer Smith
37. On the Beach, Nevil Shute
38. Rendezvous with Rama, Arthur C. Clarke
39. Ringworld, Larry Niven
40. Rogue Moon, Algis Budrys
41. The Silmarillion, J.R.R. Tolkien
42. Slaughterhouse-5, Kurt Vonnegut
43. Snow Crash, Neal Stephenson
44. Stand on Zanzibar, John Brunner
45. The Stars My Destination, Alfred Bester
46. Starship Troopers, Robert A. Heinlein
47. Stormbringer, Michael Moorcock
48. The Sword of Shannara, Terry Brooks
49. Timescape, Gregory Benford
50. To Your Scattered Bodies Go, Philip Jose Farmer

Med andre ord: Eg har lese lite klassisk fantasy/SF og bør sikkert halde kjeft i høve nominasjonar til lista.

Reklamer