Det har vore eit strev for humanistar og paganistar å bli respektert nok til å få vie folk.

Men Arbeiderpartiet syns ikkje alle bør streve like mykje for å respektert. For nokre er det som om ein naturlig aura av respekt, for ikkje å seie ærefrykt ligg kring dei.