Det er ikkje noko som heiter «det kan jeg ille lige» på dansk.

Mannen har sannsynleg sagt «det her kan jeg ikke lige», og ikke uttales omlag som igge, men danskar som køyrer trailer (vogntog, som dei seier) har det med å vere særs breie i dialekta, motsett danske politikarar og anna akademisk fintfolk (i Danmark er det vanleg å ha gått på universitetet før du vert rikspolitikar) som snakkar riksdansk.

Men ille seier dei berre ikkje.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/02/21/492800.html

Reklamer