Denne gongen noko så flott som ein cand.philol., filosof: Bjarne Berg.
Han bur openbert i ein by, og har vener og kollegaer som har bokmålsnære dialektar. Han er lei seg for at språket, det Norske er i «stadig nedbryting», men finn trøyst i seriøse tekstar. Der finn han urørt riksmål som vil verte kulturelt arvesølv for komande generasjonar som bryr seg om språk. Nynorsken slit, i følge Berg, då dette er eit språk som er framand for det moderne mennesket:

I seriøse tekster kan vi konstatere at radikale former blir mer og mer sjeldne, og at språkformen ofte er et tilnærmet riksmål. I og med at riksmålet lenge har vært satt utenfor språkpolitikernes rekkevidde, har det kunnet bevare sin egenart og sine kvaliteter. Det vil trolig utgjøre hovedmaterialet i det nasjonale kulturspråk vi kan håpe på i fremtiden.
Hva så med nynorsken? Den har stadig tapt terreng og brukes nå bare av en liten minoritet. Årsaken til denne tilbakegangen synes innlysende: Både i sin struktur og i sitt vokabular kjennes nynorsken fremmed for moderne norsk kultur. På den annen side har nynorsken estetiske kvaliteter som har gitt seg uttrykk i verdifull litteratur. Det dreier seg om et språkfenomen som det er en viktig kulturell oppgave å bevare. Men på lang sikt vil dette neppe kunne skje ved fortsatt bruk av udemokratiske lovbestemmelser og andre tvangsmidler. Det er grunn til å etterlyse en større selverkjennelse hos nynorskens fanebærere.nynorsk er sexy

I ei verd der nynorsk ikkje lenger er undertekstane på finsk fjernsynsteater, men er eit levande språk både litterært og på nettet, der ungdommar etterkvart både sms-ar og msn-ar på dialekt og krev rom og plass for eige uttrykk, og der politisk satire er best på nynorsk, vert Berg ein sur, gammal dinosaur.
Ikkje høyrer han radio, ikkje les han samtidslitteratur, og ikkje har han sett seg på venteliste for å låne Ringdrotten.

Beste Bjarne Berg, eg kviskrar dette i øyret på deg, så du ikkje drit deg ut igjen: Folk syns nynorsk er sexy. Nynorsk er den vestlandske satiren, nynorsk er den beste vinen, den rause barmen, den bare rumpa under stakken. Nynorsk er det avanserte og komplekse, det finkulturelle og det akademiske. Nynorsk er økologiske varer og sykkel til jobben. Nynorsk er studentar frå landet som er meir urbane enn byfolka. Nynorsk er jenter med doktorgrad som og kan sløye fisk.

Nynorsk er ikkje framand for moderne norsk kultur. Nynorsk er det ypperste av moderne norsk kultur.

Reklamer