Me veit at Amerika har sterke organisasjonar som sørgar for at folk har handvåpen i nattbordskuffene sine, at dei invaderer fjerne land med oljeressursar og kallar det redningsaksjonar, og mykje anna. Eg var berre ikkje kjend med i kva grad dei driv med sensur av bøker. Borgarvernet mot bøker er openbart effektivt.

Skremmande lesning hos veldig truverdig amerikansk blogg.