Men den virkar når eg er på jobb. Er dette eit teikn frå antiarbeidsguden?