Det er då heilt utruleg kor vanskeleg det skal vere å avgjere kva ein vil ha på badet sitt. Eit heilt enkelt toalett, til dømes.

*rive seg i håret*