Eg les jo nesten berre bokmål. Det er litt sjokkarta å lese Ringdrotten. Desse orda er liksom små skattar, og dei står openbert i nynorskordboka. Velbekomme:

dyrgrip m1 (norr dýrgripr; dyr- smh med II *dyr) kosteleg eignelut, klenodium

 sulle v1 (besl med dial svalle ‘plaske; snakke’ og lty sull ‘dråpe’) søle bort tiden gå og s-
(her var det ordet svalle som var brukt)

tvik m1 el. n1 (av tvike) tviking, nøling, tvil, uvisse kome, vere i el. på t- om noko

siger|sæl (norr sigrsæll) sigerrik, heppen

bjart a2 (norr bjartr) lys, skinande, klar; blank b-e barneauge

røde -r, -dde, -dd el. -dt (norr r&oeacute;ða) snakke, prate, svalle, samtale; fortelje r- saman / r- om noko / r- med nokon

neitte v1 (norr neita) nekte

dygd f1 (norr dygð; av *duge; jf *dyd)

usulka a3 uflekka, rein, uforderva u- ære

mune [kløyvd inf -a] pr mun, pret munde (norr munu; smh med I minne) ufullstendig hjelpeverb, no mest forelda: vere rimeleg el. mogleg, *kunne (II,4) dei mun vel gjere det / han munde kome for seint han må visst ha kome for seint

Berre for å nemne noko.