Kvifor er det liksom slik at dei fire elementa er ild og luft og jord og vatn? Jord er då blandings. Det burde vore stein.

Kan søstre elske kvarandre om dei er vakse opp frå kvarandre? Ville dei brydd seg? Verkeleg?

Er religion verkeleg naudsynt? Det virkar nesten slik, sidan det er så mykje av det. Det er den lettaste måten å skildre ein kultur på. Men den rettaste?

Ville eg døy for kloden? Ville du?