Drusilla skal ut på tur i RL, og eg minna ho om RL-vett-reglane.
Men det kan vere andre som treng ei påminning, så eg tek dei her og:

 Det kan vere mange RL-psykoar, så hugs RL-reglane:

Du må aldri fortelje nokon du ikkje kjenner i RL kva du heiter, kvar du bur eller kvar du arbeider.

Ikkje la nokon i RL ta bilder av deg.

Bruk falskt navn når du går på kafe eller møter folk du ikkje kjenner.

Om du skal møte ein person du har snakka med i RL, må du ta med ein venn du stoler på.

Hugs at personer du snakker med på kafe ikkje alltid snakker sant og lett kan lyge på alder.

Du skal ikkje svare hvis du får skumle blikk eller blir redd når du er på kafe. Sei fra til ein venn og bytt gjerne bord.

Når du skal gå i butikkar eller liknande, gjer det saman med ein venn.

Hvis du opplever noko skummelt eller ubehageleg, meld fra til ein venn du stoler på. Du kan også ta kontakt med politiet på www.tips.kripos.no.

*klem*