Pass på deg sjølv 

Meir biologi i
O-fagstimane?
Om det skulle bli aktuelt,
pass på deg sjølv
i den verkelege verda (RL)

 

 

Nytt meme: Kvardagspoesi av titlane på dei føregåande blåggpostane på eigen blågg.
Velbekomme, radiohode, Maclinda og SS.

Reklamer