Litt skralt med oppdatering på blåggen for tida, men livet er fullt utanfor og innanfor hovudet.
Det ser ut til at livet kan verte friare og ljosare frametter, og i det høve vil eg gjerne få dele ein song med dykk.

Reklamer