Favorittstripa mi åtvarar om at den til tider nyttar eit språk som ikkje høver for born, humor som ikkje høver for vaksne og matematikk som ikkje høver for folk med HF-hovudfag.

I tillegg står det noko med så lita skrift at ein ikkje kan lese. Som ein særleg sørvis til Ljos i kjømda sine trufaste lesarar (som sjølvsagt også les teikneserien sidan eg linkar dit) har eg kopiert og forstørra det med liten skrift:

«We did not invent the algorithm. The algorithm consistently finds Jesus. The algorithm killed Jeeves. The algorithm is banned in China. The algorithm is from Jersey. The algorithm constantly finds Jesus. This is not the algorithm. This is close. «

Reklamer