Tvangsekteskap er greit dersom den norske stastborgaren tjener 200 000 kroner i året, og ikkje har motteke sosiale ytelser siste året.

Regjeringa er mot tiltaka Oslo kommune no gjer mot omskjæring av jenteborn. Dei vil derimot gjerne «ta debatten», og vil bruke pengar på ein krisetelefon.

Eg må slutte å høyre nyheter. Eg er heilt Karius-sint. Eg får lyst å bite dei i fingeren.

Reklamer