Men ein ting kan eg love dykk: Det blir ingen blågging om kattar. Verkeleg.