Ljos i kjømda byr i dag sine lesarar å komme i kontakt med deira heilt eigen skytshest.

Levert med pyntedingsar og hårbørste, for den moteriktige engleprinsesse.
Til salgs for ein rimeleg penge sjølv langt ute på landet.

Produktnamn: Flutterwing Princess!

Reklamer