Kor langt kan ein forvente å ri på ein dag, på stiar i skog?
Kor mykje varmar ei ku?
Kor langt går ein utrusta hird på ein dag?
Kor mange born hadde folk flest i jernalderen?
Kor mange netter sov konelause menn i eigen årestove om vinteren?

Reklamer