Eg har nett sett dei tre Matrix-filmane om att. Min generasjons Star Wars. Rørande gjensyn.
Men altså. Eit av dei eldste og farlegaste programma i the Matrix (eller Matrisen som det burde vore omsett til), er the Merovingian, eller Merovingeren som han heitte i den norske omsetjinga.

Brillefin superskurk.

Merovingeren - bilde tjuvlånt frå Wikipedia. Tusen takk for lån.

Her er nokre andre kjende merovingere:

Pipin den lille:

Pipin den lille, også tjuvlånt frå Wikipedia. Takk igjen.

og sonen hans, Karl den store:

Karl den Store, eller Charlemange, bilde tjuvlånt av nndb

Fin gjeng.

Merovingertida er rekna frå omlag 560/570 – 800 etter Kristi fødsel. Altså yngre germansk jernalder, tida før vikingtida.

Det skal vere eit australsk black metal-band som kallar seg Merovingain, men dei held seg openbert borte frå det skumle internettet. Eg forstår dei godt. Ein kan aldri bli svartmetall-paranoid nok her i livet.