Kor nær kan ein trekke gudar inn utan å miste perspektivet?

Skjer det noko fælt med realitetsoppfattinga om det kjem ein gud og tre valsande inn i handlinga?
Dette lurer eg på i dag.

Reklamer