Kinesarane finn opp ambrøsten og strykejernet. Dei byrjar også, som dei første i verda å bruke olje som energikilde, då dei brukar bitumen til å koke mat og som lampebrennstoff.
Grekarane skriv verdas første losbok for navigasjon mellom hamner. Den greske filosofen  Demokrit påstår at atomer og det tomme rom er det einaste verkelege. Sokrates har eitt år igjen å leve, før han vert dømt til døden ved sjølvmord, for å ha plaga folk på gata med utidige spørsmål og for å ha vore eit dårleg førebilete for ungdom.
Omlag samstundes finn både kinesarane og grekarane opp dragen.
Det 29. dynasti tek til i Egypt.

2007: Eg er den lukkelege eigar av Nils Petter Thuesens Verdens historie i årstall.

Reklamer