Kor syttitalsretro er ikkje det. Den er ikkje svidd, det er berre ein kombinasjon av mykje kanel og dårleg kamera.
bilde-283.jpg