Dagbladet slår fast (*) at tenåringar som meistrer blåggar, forum og youtube nærast er uslåelege superhumans, og ligg nokre lysår foran foreldregenerasjonen.

Det syns eg høyrest veldig rart ut, sidan eg vil tippe 30 som snittalderen på forum- og blåggfolka eg kjenner.

(*) Dagbladet er som kjent utan sidestykke Noregs mest underhaldande forskningsformidlar og sjølve stadfestaren av røynda slik me kjenner den

Reklamer