Den norske staten er i ferd med å stelle seg slik at stusslege, maktsjuke og smalrævva byråkratar kan forhindre forskning, grenselaust internasjonalt samarbeid og utvikling.

Eg og du kan gjere noko med det.

Undre forklarar korleis og kvifor.