Den norske staten er i ferd med å stelle seg slik at stusslege, maktsjuke og smalrævva byråkratar kan forhindre forskning, grenselaust internasjonalt samarbeid og utvikling.

Eg og du kan gjere noko med det.

Undre forklarar korleis og kvifor. 

Reklamer