For her er.
Men forsvann.

Og du kan ikkje høyre
ikkje sjå
ikkje ta på

mine ord
for her er berre tekst
no
berre mine skrivne ord

teikn på
symbolbruk
om einsemd.