Når eg skriv må det vere stilt.

Når eg teiknar likar eg musikk.

Eg er visst ikkje aleine om å ha det slik Ryktet vil ha det til at reklamebyråa slit med å ha folk som teiknar og skriv i samme lokale.

Så var det dette med hjernehalvdelar. Folk som sit og skriv kodar, kan dei høyre på musikk? Kan du ha musikk på når du reknar? Når du modellerer? Når du dreier keramikk? Når du les korrektur?

left-brain-right-brain.jpg

Bildet fann eg her, men kven som har teikna det veit eg ikkje. Eller om vedkommande lytte til musikk mens h*n teikna.