Ti Kinas ambassadør i Noreg Gao Jian

Berre for å gjere det heilt klårt: Kina har ikkje mi støtte når det gjeld politikken dykkar i Tibet. De har ikkje mi støtte verken når det gjeld å okkupere andre land, som Tibet og Taiwan, eller når det gjeld bruk av tortur, horrible fengselsstraffar for politiske ytringar eller dødsstraff.

Helsing norsk borgar.