Eg sit no på MS Raunefjord og er altså overraskande nok på nett. Ikkje fordi det kostar Fjord1 noko særleg å ha meg på nett, men dei har jo tidlegare vist sterk uvilje mot å yte ein kvar form for sørvis. Det er framleis pissekaldt ombord, kaffien er framleis ubetaleleg og dårleg, dei pressar framleis rammene for anbudet ved å segle langsamt og ikkje ha ferger nok til å dekke alle avgangar. Men no altså internett.

Sidan eg eigentleg skal skrive eit referat frå foreldremøte, er eg ikkje eingong utprega takksam for denne trådlause tilkoplinga, men lat oss no ikkje fordjupe oss i det som er trist og leit.
Sola skin, eg sit i ein båt og eg blåggar.

Reklamer