Det er gjort ei stor målformundersøking i Noreg som viser at ein del elevar i nynorske skular strategisk velger bokmål som hovudmål for å få betre karakterar i både hovudmål og sidemål. Dette har fått mykje merksemd i hovudstadspressa, som tolkar tala som ein «flukt frå nynorsken». Mindre kjent er det at samme undersøking viser ein klår overvekt av intelligente, språkføre og høgtutdanna vaksne som velger nynorsk som målform i blåggane sine.

Nei, det er ikkje det. Men om eg var svensk, kunne eg ha kalla research for forskning, og om eg var sosialantropolog var det nok å lese seks blåggar for å trekke ein konklusjon.

Eg har berre merka meg at Fjordfitte både driv lesarsørvis og øver seg på nynorske overskrifter.