Kan hende eg skal utstyre dei halvdanske ungane mine med dette flagget i år?

dansk norsk flagg

Berre tenk på det. Me kunne vore ein naturleg del av Europa. Medlem i EU. Me kunne løpt ned til den tyrkiske grønthandlaren på hjørnet klokka ni ein laurdagskveld og kjøpt to flasker vin når me fekk uventa gjester. Me kunne kombinert dei norske råvarene med den danske evna til foredling, merkevarebygging og internasjonal marknadsføring. Me hadde hatt eit verkeleg godt landslag. Me kunne grust Sverige. Alt kunne vore så mykje morsommare.

Me kunne hatt ubroten kongerekke på tusen år, slik at dei anakronistiske monarkane reint faktisk leika skikkelege kongelege og ikkje berre rikfolk som leflar litt med kristendom for syns skuld.