Folk har vore lite på nett i pinsen, dei har nok vore opptekne med å finne ut av kva pinsen eigentleg handlar om, og vore mykje i kyrkja tenker eg.

Som ein sørvis til trøytte og tanketomme feriefolk i mai-varmen har eg laga eit forskningsprosjekt av typen «spør 36 mennesker om noko og lag statistikk av det etterpå». Litt sånn svensk antropologisk kjønnsforskning, med andre ord.

Og kva spurte eg om? Det alle lurar på!
Eg spurte om folk var nøgd med hårstrukturen sin.

Talmaterialet fordelte seg slik:

Ved hjelp av det fullverdige teikneprogrammet Paint har eg laga to grafiske og lesarvenlege framstillingar av same talmateriale:

Den første kaka viser kva hårstruktur deltakarane har frå naturen si side.

Den neste kaka viser korleis desse fordeler seg i høve kva dei ønsker dei hadde:

Eg må seie at eg er overraska over kor mange med stritt hår som kunne ønske dei ikkje hadde stritt hår.