For mange år sidan jobba eg som omsetjar. I en af Danmarks største oversættervirksomheder. Eg og Anne Marit omsette dataprogram og reklametekstar og heimesider og slikt frå dansk og engelsk. Til norsk. Der det ikkje var spesifisert kva slags norsk dei ville ha, omsette me sjølvsagt til nynorsk. Me sa det var hovudmålet i Noreg. Ingen av kundane klaga. I løpet av dei to åra eg arbeidde der blei firmaet ei såkalla Gaselle-bedrift, noko som tyder at dei har auka Omsetjinga, den Økonomiske sjukt mykje fleire år på rad. Dobling eller noko. Dei var stolte og imponerte og takka den norske avdelinga for å ha bidrege stort.

Andre ting eg og Anne Marit gjerne gjorde var å nytte nye norske ord og fornorska stavemåtar. Me ringte flittig til Språkrådet og var oppdaterte på siste nytt innan fantastiske ord som keiteringsørvis. Me var aktive på Ordsmia, der nye norske ord blir til.
Nokre år seinare fekk eg ein hyggeleg epost frå ein mann som hadde oppdaga at ordet styreplate (eng.: touchpad) hadde dukka opp i Aftenposten sitt kryssord. Og at eg og Anne Marit var honorerte som ordsmedar.

No er det nokre år sidan eg var i bransjen, så det kan vere at det eg har å komme med er håplaust akterutsegla og old njus. Men her kjem i alle fall dagens nyskaping:

(trommevirvel)

råkketsaientist

Var ikkje det eit fint ord?

For dei som er særleg interesserte, så skriv DN: » For å få gasellestatus må en bedrift de siste fire årene ha doblet omsetningen fra minimum én million kroner det første året, ha økt omsetningen hvert av de fire årene og samlet ha positivt driftsresultat.»