Me har lenge hatt bruk for ein skikkeleg gjennomgang av dette tilsynelatande profane lovverket vårt. For ikkje å snakke om dei såkalla sekulariserte delene av samfunnet.

Nina Karin Monsen har bretta opp ermene og går i gong med oppgåva.

Den raudgrøne regjeringa er demonisk. Homofili er demonisk, for ikkje å snakke om dei obscøne underlivsrørslene til medlemmene i LLH.

«Vi kan få et samfunn hvor mange betviler sine egne sanseerfaringer og intuitive overbevisninger. Den forvirrede tilstand som en del homofile lever i: Er jeg hetero eller homo?, blir til allmenn forvirring på et langt dypere plan. Er jeg intolerant fordi jeg vil kjenne faren eller moren min? Er jeg intolerant fordi jeg ikke synes at en mann kan erstatte min mor, eller en kvinne min far?

Trakasseringen er allerede synlig. Regjeringens fortropper ved alle motdemonstrasjoner, LLHs aktivister, har en vulgær og aggressiv uttrykksform. De håner og sjikanerer kristne i alle aldre, bruker obskøne underlivsbevegelser, fingeruttrykk og gutturale skrik som kommer de rett fra Dovregubbens hall. Det virker som om de demonstrerer for pornoindustrien og prostitusjonens utbredelse. Demoner tiltrekker seg såkalte casuals.»

Eg håper verkeleg ho tek ein skikkeleg gjennomgang av lovverket for oss og kategoriserer heile skiten i demoniske og guddommelege lover. Kan hende trengs fleire kategoriar. Eller nei. Demonisk og heilagt er i grunnen alt me treng. Verda er anten kosmos eller kaos, og som alle veit betyr dette at verda er komplett svart og kvit, det fins berre godt og vondt.

Det er viktig å få på plass at lovverket ikkje er profant. Det er i høgste grad infiltrert av mytologiske makter, kaoskrefter og kosmosoppretthaldande krefter.

«Men anstendige lærere i barnehager og skoler vil nekte å lyve for barna. De kan ikke informere om en demonisk lov. Lærerne har en stolt tradisjon fra 1942.»
Lærarane er heldigvis eit heilagt folk i ein demonisk, politisk verd. Når Nina Karin Monsen først har gått gjennom lovverket burde ho gå gjennom yrkesgruppene. Plassere oss alle i heilage og demoniske boksar. Det er på høg tid.

Eg reknar med å hamne i den demoniske boksen. Det blir nok litt trongt der.

Biletet er i god demonisk tradisjon tjuvlånt frå Bergens Tidende.