Nokon har tipsa meg om at dei som forskar på Internett-avhengighet har laga test.
http://www.ntnu.no/gemini/2008-02/12-15-cyberspace.htm

Svarer du ja på fem eller flere av spørsmålene under, regnes du som internettavhengig ifølge en standard for kartlegging av nettvaner.
Svarer du ja på tre eller fire av spørsmålene, befinner du deg i risikogruppa.

• Hender det ofte at du er sterkt opptatt av Internett, for eksempel at du tenker på tidligere internettbesøk eller planlegger kommende internettbesøk?
• Føler du at du stadig bruker mer tid på Internett?
• Har du flere ganger forsøkt å kontrollere, redusere eller kutte ut internettbruk, uten å lykkes?
• Blir du noen gang urolig, i dårlig humør, deprimert eller irritabel når du prøver å redusere eller kutte ut din internettbruk?
• Holder du vanligvis på med Internett lenger enn du opprinnelig planla/tenkte?
• Har du noen gang risikert å miste en venn, skoleplass eller arbeid på grunn av ditt bruk av Internett?
• Har du noen gang løyet for familie medlemmer eller andre for å skjule omfanget av din bruk av Internett?
• Har du noen gang brukt Internett for å flykte fra problemer eller for å komme i bedre humør?

Vel.

Det pleier å vere ein god ide å lage testar slik at ikkje berre dei som allereie freister endre åtferd kjenner seg igjen.

Prøv heller noko slikt, forskarfolk:

• Hender det ofte at du logger deg på Internett når du skal gjøre andre oppgaver ved pc-en?
• Hender det at Internett-bruk fører til at du forsømmer andre oppgaver?
• Har du flere ganger skrevet på et forum eller en blogg at du akter å kontrollere, redusere eller kutte ut internettbruk, uten å gjennomføre det?
• Blir du noen gang urolig, i dårlig humør, rastløs eller irritabel når du prøver å logge på Internett og ikke får forbindelse?
• Tror du at du ville ha andre hobbyer dersom du mistet tilgangen til Internett?
• Har du noen gang latt være å besøke en venn eller gå i selskap, og heller blitt sittende ved Internett?
• Har du noen gang omtalt venner på Internett som «bekjente» eller på andre måter holdt skjult hvor du har informasjon eller gode historier fra for familiemedlemmer eller andre for å skjule omfanget av din vennekrets på Internett?
• Har du noen gang brukt Internett for å snakke om problemer i stedenfor å ta dette opp med den det gjelder?