No er laptopen kopla til ein ekstra skjerm og eit skikkeleg tastatur. Eg kan dra vindauga frå ein skjerm til ein annan med musa, og har dermed plass til å ha Wikipedia, Nynorskordlista til UiO og tekstdokumentet ope og synleg samstundes. Kan hende gamalt nytt for deg, men for meg er det heilt fantastisk. Og ein får jo akutt lyst på endå fleire skjermar. For ikkje å snakke om eit heilt rom med skjermar som er styrt med hendene og som kan sjå inn i framtida. Så lenge Tom Cruise held seg borte, sjølvsagt.