Og om ein held musepeikaren over, kjem denne teksten opp:

Fem, altså. Eg lurer på om bruk av ukjente, gamle ord inngår i dette? Og særnamn på sverd?
*skjelver litt i buksene*