I føljetongen «folk intervjuar kvarandre» kjem Stord mållag si eiga blekke, Storamål, med intervju.
Dei driv ikkje med nettpublisering, så eg skal sjå om eg får til å legge det her som pdf eller noko.

cci11102008_00000

cci11102008_00001-intervju-del-2

Slike pdf-lenker er kan hende ikkje så kjempeproft. Men det blir jo uleseleg om eg jpeg’ar det på det eminente teikneprogrammet Paint (også kjent som Eit Fullverdig Biletbehandlingsprogram).