Eg har til no ikkje motteke nokon invitasjon til å tale på Lillehammer Litteraturfestival 2009. Eg ser dette som eit alvorleg brot på ytringsfridommen min, og vil med dette be alle om å boikotte den fascistiske festivalen. Eg er faktisk heller ikkje invitert til å halde tale nokon annan stad 2009, ikkje enno i alle fall. Så inntil vidare vil eg oppfordre alle til å boikotte alt som foregår i heile 2009. Eg har berre ein ting å seie: Jævla fascistland. Fy faen.