Ordbok og poesi

Eg brukar Nynorskordlista på nett temmeleg flittig.
Gjennom seks års nettbruk har tekstformata på forum og blogg vakse i meg til sjølvstendige rammer for uttrykk, og det same skjer med ordlista. Det er ein eigen poesi der, og kvar gong rammar den meg like brått. Uførebudde lyriske augneblink.
Sjå berre her:

hòle

I hòle f2 (norr hola; av III hol)
1 holrom inni berg el. under jordoverflata ei underjordisk h-
2 holrom i kroppen bukh- / munnh-
3 søkk i lende, berg, kjøt o l armh-

Søkk i lende, berg og kjøt.