Den der saken som me ikkje kan blogge om fordi det er for pinleg. Ja, du veit. Ein ting er å lyge. Ein annan ting er å lyge og vere vakker kvinne og innvandrar i politikken. Så langt, så godt, blogg i veg. Men spåkoner. Det går rett og slett ikkje an å snakke om, så flaut er det. Djeezes. Men altså, ho der. Kvar gong eg ser namnet hennar i ei avis, så får eg eit bilete på netthinna. Det vil ikkje bort. Er det berre meg?