Sånne forstyrrande element som kjem inn på kontoret er jammen ikkje lette å vere brysk mot.