No er det snart første november. Det betyr at om ein månad kan du ha skrive ei heil bok, sjølv om du i dag ikkje har skrive noko som helst. November er nemleg National Novel Writing Month, forkorta til Nanowrimo, som etterkvart er blitt den internasjonale skrive bok-månaden.

Greia er enkel:
1. Registrer deg på Nanowrimo.
2. Skriv 50 000 ord på ein månad.

Du får oppmuntrande epostar frå kjente forfattarar. Drit i om det blir bra, hald ut, skriv, og skriv kvar dag. Du må i snitt skrive 1667 ord per dag heile november. Det vil seie at du bør legge deg på 2000 ord kvar dag frå start. Det er faktisk ikkje uoverkommeleg. Veldig mange greier det kvart einaste år.

Kvifor skal ein utsetje seg for slikt?
Det blir sikkert ikkje noko bra likevel?
Du har ikkje gjort nok research og veit ikkje om ideen din er bra, og dessutan har du ikkje noko ferdig plott?

Du skal gjere det fordi det skjer noko når du tvinger deg sjølv til å skrive kvar dag, framfor å dille rundt og tenke. Du blir betre. Og du får ting gjort. Og du blir ferdig med noko.

Vips har du eit førsteutkast til eit manus. Og veit du? Det er eit veldig godt utgangspunkt.

Kvifor gjere det akkurat no, berre fordi det er sånn der Nanowrimo-greie du aldri har høyrt om før?

Fordi det også skjer noko når du ikkje er aleine. Når du kan gå inn på Nanowrimo-bloggen kvar dag og registrere kor mange ord du har skrive. Og få små, smarte utfordringar og tips undervegs. Og støtte. Massiv støtte. Du, og alle dei andre tusenvis av folka der ute i verda som sit og skriv kvar einaste dag.

Premien for å klare 50 000 ord sist år var at alle som klarte det (og limte inn dei minst 50 000 orda i den der boksen på Nanowrimo-bloggprofilen sin) no kan få teksten sin trykt, innbunde og tilsendt aldeles gratis. Enn det.

Kom igjen. Du skriv minst 2000 ord dagleg på blogg, kommentarfelt, epost, msn og facebook til dagen. Dropp det, og skriv ei bok i staden.

Postpost: Eg klypper frå dagens oppmuntringsepost frå nanowrimo:

The books we write in November won’t start out like the novels we buy in bookstores. Because the novels we buy in bookstores didn’t start out like bookstore-novels either.

Nope. They started out as way-less beautiful, way-more exciting things called first drafts. These are the dinged-up cousins to final drafts, and they’re packed with crazy energy and laughable tangents and embarrassing instances where a main character’s name shifts six times over the course of a single chapter.

Creating this reckless, romantic, and potential-filled beast is the first step in writing a great book. It’s also a fantastic workout for your imagination, and monkey-barrels of fun. There’s a catch, though. Getting through a first draft will require you leave perfectionism and self-criticism at the door. Fear not: We’ll keep them both safe and return them to you in December.

But in November, you are beyond criticism. Because you are doing something that few people in the world have the guts to try—you’re packing a huge creative challenge into an already-hectic life. You’re juggling work and home; family and friends. With all of that going on, you’ve signed up for NaNoWriMo. Where you’ve spent the last few weeks hunting through the bin of possible novel ideas, trying to pick out the perfect one. Maybe you’ve got yours already. Or maybe you feel like you’re not quite ready.

You’re ready.

It’s November 1, writer.