ja, eg skal skrive heile tida, eg veit det. Og om eg først skal blogge, bør det strengt tatt vere noko om Kongo eller andre viktige ting.

Det bør i alle fall ikkje vere økologisk dans. I alle fall ikkje med eit tilfeldig bilete av nokon eg aldri har møtt og sånn på. Eg veit det.

Då er det trass alt betre å danse litt sjølv.