Aftenposten har skrive artikkel om kva yrker kvinner og menn syns er finast at partnaren har. Artikkelen har fokus på at snekkarar er rekna som attraktive menn, og at kvinner ikkje vil ha menn med lavstatusyrker. Fint og flott, tenker eg, at sjølv konservative Aftenposten er komme dit at manuelt arbeid blir rekna som høgstatusyrke.

Det rare er at Aftenposten ikkje tek fatt i den noko meir spektakulære lista over menns draumepartnarar.

Drømmekvinnen

Mennenes 10 på toppliste over partnerens yrke
1: Lege
2: Tannlege
3: Jurist
4: Dataekspert
5: Sykepleier
6: Fotomodell
7: Administrerende direktør
8: Økonom
9: Lærer
10: Gartner

Bortsett frå 5 og 6 er dette ei liste over tradisjonelle mannsyrker.

Svenske menn imponerer.