Samstundes viser statistikken at av 100 000 menn over 65 år vil 226 døy av … Kristendomen har vore ein metode til å halde ut det usikre ved livet – at vi …
Ei kreftsjuk mor redd for at ho vil døy slik at den totalt pleietrengande dottera blir … Denne gongen vert ho lagt i respirator utan målbart blodsukker. …
for livet går ut frå det … Første gongen eg sykla utan hjelm hugsar eg òg. … første gongen eg song åleine for mange menneske utan å halde på å døy. …
Utan dette dokumentasjonsarbeidet ville ein tildømes heller ikkje hatt von om støtte
Kropp og kosmos, ånd og sjel – alt vert halde oppe der Guds ære, gleda over Gud, vert halden oppe! … Utan gudstenesta døyr mennesket, visnar livet.
Eg kan leve utan far, eg kan leve utan mor og utan syster. … Kor lenge har eg ikkje halde ut? Skal de nokon gong verte vaksne så får det verte no.
Alle treng nokon å snakke ope ut med. Gode venner og familie kan …. reagerer negativt på å bli haldne utanfor, til dømes frå gravferda.
Men leiglendingen skal ikkje gjeva nokon løyve til å gjera reit utan sonen hans og trælane … Men om ein mann døyr og han ikkje har greidd ut leiga si, …
Kvelden før regna det utan stans og det såg mørkt ut for søndagen. …. år i total fattigdom – ikkje er til å halde ut om ein ikkje vil det skikkeleg sjølv.
Fryktar at storlaksen døyr ut. Rekordrømming frå oppdrettsanlegg får … Det kan ikkje halde fram, seier Ødegård, som krev bøter som svir for å få …

La oss gjere oss ferdig med fiksjon og halde oss til realitetar. Ein organisasjon er ein maskin; ein livlaus ting utan sjel; ein imaginær storleik;