Tenk om det var forbode å ha oralsex ein stad i verda. Tenk om det var forbode å vere homofil. Tenk om det var lovleg å steine kvinner som var blitt valdtekne, Tenk om det var lov å slå born. Tenk om det var lovleg å røyke hasj i eit eller anna land. Tenk om det var greit å tygge kaht der. Greit å plukke fleinsopp.

Tenk om andre land hadde andre lover enn me har her hos oss.

Tenk om det kom folk frå desse landa hit. Og meinte at lova frå heimlandet fulgte statsborgarskapet deira, ikkje kva land dei opphaldt seg i.

Ville ikkje det vere litt rart?
Er det ikkje rett og slett noko grunnleggande rart og merkeleg ved å lage ein lov som gjeld norske statsborgarar når dei er i utlandet?